Ny og højere sats for godtgørelse af elafgift

Som en del af regeringens vinterhjælp skete der en ekstraordinær nedsættelse af elafgiften 1. januar 2023 og seks måneder frem. Denne nedsættelse ophørte den 30. juni, hvorefter elafgiften hæves til 69,7 øre pr. kWh.

Foto: 123RF.com

 

Fra og med 1. januar 2023 trådte en ekstraordinær nedsættelse af elafgiften midlertidigt i kraft. Elafgiften blev sænket til EU’s minimumssats for husholdninger, hvorfor den i første halvår af 2023 alene har udgjort 0,8 øre pr. kWh.

Den nedsættelse er nu bortfaldet og elafgiften følger igen den ordinære sats, der løbende indekseres. Resten af 2023 medfører det en elafgift på 69,7 øre pr. kWh, lyder det fra Beierholms Skatteafdeling, der videre vurderer, at virksomheder derfor igen har en ekstra god grund til at sikre, at afgiften på elektricitet håndteres korrekt, så elafgiften på den elektricitet, som virksomheden selv forbruger, godtgøres i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms.

Hvem er forbrugeren af elektriciteten?

”Vi oplever fortsat, at virksomheder finder det vanskeligt at afgøre, hvorvidt de er den part, der kan opnå godtgørelse af elafgiften. Spørgsmålet opstår ofte i forbindelse med, at elektriciteten forbruges af flere ved f.eks. lejeforhold, egen produktion af elektricitet eller brug af ladestandere til opladning af elbiler” lyder det.

Først og fremmest skal der være tale om brug af afgiftspligtig elektricitet, der forbruges af en momspligtig virksomhed.

For at afgøre, hvem der er forbrugeren, anvendes et såkaldt forbrugskriterie. Forbrugskriteriet har tidligere været vurderet ud fra flere elementer, herunder hvem der ejer udstyreret, der forbruger elektriciteten, hvem der har indflydelse på råderetten over forbruget, og hvem der har den økonomiske risiko.

Seneste praksis på området indikerer dog, at hvem der afholder den økonomiske risiko, er  et tungtvejende hensyn. Den økonomiske risiko vurderes bl.a. ud fra, hvem der har forpligtigelsen til drift og vedligehold af udstyret, herunder om dette sker for egen regning og risiko.

I særlige tilfælde kan der opstå en situation, hvor den faktiske forbruger ikke kan fastslås, fordi to eller flere juridiske enheder overholder enkelte af elementerne. I den henseende kan ingen af virksomhederne opnå godtgørelsen, og retten til godtgørelsen går dermed tabt.

Vær opmærksom på, at liberale erhverv også har adgang til godtgørelse efter samme regelsæt som andre momspligtige virksomheder anvender.

Artikler

28.09.2023|hair.dk

Intercoiffure hos Zenz

28.09.2023|hair.dk

Fra opsamlet havplast til sakse i luksusklassen

27.09.2023|hair.dk

ZENZ lancerer nye produkter

26.09.2023|hair.dk

Maison&Objet Beauty i Paris

25.09.2023|hair.dk

En hyldest til Brigitte Bardot

22.09.2023|hair.dk

Vi elsker skønhed og de rene produkter

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023