Bogføringsloven: De nye krav giver en klar fordel

80ernes bogføringskladdehæfte og blyant er i dag overtaget af moderne teknologi, og også frisører og kosmetologer ”fra ringbindenes tid” får værktøjer, der gør, at de let kan leve op til kravene i den nye bogføringslov, som alle virksomheder skal det.

I følge den nye bogføringslov er det virksomhedens it-udbyder, der har ansvaret for, at alle regnskabsdata er let tilgængelige for de relevante myndigheder. Foto: Admind

29.02.2024

Pia Finne, hair.dk

Det er sikkert langt de fleste bekendt, at der er indført en ny bogføringslov for alle danske virksomheder. Hvad mange derimod ikke er helt sikre på er, hvordan de skal håndtere den nye lov, og hvad de konkret skal gøre for at leve op til lovens bogstav. Ikke mindst fordi mange frisører, kosmetologer og andre i beautybranchen er kreative mennesker, der godt kan have en smule berøringsangst, når det kommer til regnskab.

Det, loven ganske enkelt handler om, er, at hvor det tidligere var virksomhedsejerne, der havde ansvaret for virksomhedens it-data, er det ifølge den nye lovgivning virksomhedens it-udbyder, der har ansvaret for, at alle regnskabsdata er let tilgængelige for de relevante myndigheder.

Det vil sige, at hvor virksomheden eksempelvis tidligere havde sine bilag liggende på deres computer, dropbox eller fysiske ringbind, der kun kunne tilgås af virksomheden selv, skal bilag og fakturaer fremadrettet ligge hos it-udbyderen. Samtidig er det et krav, at man både skal kunne sende og modtage e-fakturaer fra sit system og at man nemt kan flytte sit regnskab fra et økonomisystem til et andet.

Det kræver naturligvis at it-sikkerheden er i top hos leverandørerne af regnskabsprogrammer, og derfor kræves det en certificering fra Erhvervsstyrelsen. Den fik Admind forleden som én af de eneste brancherelevante udbyder af regnskabsprogrammer i Danmark. Forud for certificeringen ligger desuden en ISAE 3000 certificering, der netop omhandler datasikkerhed.

”Vi er utroligt glade for, at vi efter over et års arbejde med at få certificeringen, nu har den i hus”, lyder det fra Christian Sanggaard og Martin Brandt fra Admind, der har arbejdet med booking- og regnskabsprogrammer til beautybranchen siden 2003, og har skabt et system, der er tilpasset netop den branche.

”Det vi ofte ser er, at frisørerne er kreative mennesker, der brænder for deres fag. Det betyder, at de ”glemmer” at tjene penge på omkostningsdelen”, siger Christian Sanggaard, og forklarer, at mange ser på, om de kan spare 100 kr. om måneden på et kasse- og bookingsystem og glemmer, at de kan barbere 15.-20.000 kr. af bogholder- og revisorregningen, hvis de vælger en samlede løsning. Og det regnestykke går jo ikke op.

Han fortæller også, at 70 pct. af de frisører, kosmetologer med videre, der benytter Adminds bookingsystem, også bruger regnskabsprogrammet.

Det er nemt at håndtere for alle

Spørger man virksomhedsejerne i beautybranchen, vil langt de fleste sige, at regnskaber er hadeopgave nr. 1. Derfor har Admind igennem årene arbejdet hårdt på at gøre opgaven så enkel og overskuelig som overhovedet muligt.

Faktisk er det så let, at alle bilag; bon’er for kaffe, blade, inventar og andet scannes med en app, og herefter vælger man en udgiftsbeskrivelse som matcher og betalingsform. Så er regningen bogført.

Martin Brandt (tv) og Christian Sanggaard (th) fra Admind. Foto: Admind

Fakturaer, der kommer på mail, trækkes direkte fra mailens indbakke over i Admind, der ud fra CVR-nummeret kan genkende leverandøren, hvis man tidligere har bogført en regning fra samme leverandør og gennemskue, hvilken type udgift, der er tale om; husleje, inventar, telefon m.v. Fordi Admind er godkendt til bankkommunikation, kan du samtidig sætte dine regninger til betaling, uden du behøver at logge ind i din netbank.

”Vi har arbejdet meget på at gøre bogføringsdelen så intuitiv som muligt, og samtidig bliver systemet mere og mere intelligent, for hver gang man bruger det. Det lagrer med andre ord oplysninger og genbruger dem. Ud fra alle bilag som er lagt ind, kan man ganske enkelt se en grøn markering for bilag, der er færdigbearbejdede, og mangler der en oplysning er bilaget markeret med rødt”, forklarer Martin Brandt så pædagogisk at selv en journalist kan forstå det.

Hvad der også kan være et mareridt for rigtig mange i forbindelse med bogføringen, er bankafstemningen. Men også det har Admind tænkt på.

”Vi tog egentlig udgangspunkt i, at mange finder det svært at forstå, at kredit er indtægter og debit er udgifter i kassekladden. Derfor har vi designet systemet, så man arbejder ud fra kontoudtoget, hvor + er plus og – er minus, i modsætning til i kassekladden, og dermed er det er lettere gennemskueligt”, forklarer Christian Sanggaard.

Momsindberetningen kan systemet også sørge for, hvad enten momsen skal betales månedligt, pr. kvartal eller årligt, og lige nu arbejdes der på, at bogføring af løn også automatiseres. 

I det hele taget, holder man øje med tendenserne i branchen og gør en indsats for at tilpasse sig dem. Bl.a. så man efter corona en tendens til, at flere og flere frisører vælger stoleleje frem for at være ansat i en salon. Det betød, at udviklerne hos Admind har tilpasset systemet, så flere frisører kan have en fælles kalender og hjemmeside, men med selvstændige regnskaber for hvert CVR-nummer.

”Vi kan skræddersy løsningerne til branchen. Det handler bare om, at man som virksomhed i beautybranchen plukker de lavthængende frugter, og selv gør de ting, der er lette at håndtere, så man på den måde sparer både tid og penge”, slutter Martin Brandt.

På Adminds hjemmeside www.admind.dk kan man finde kontaktoplysninger på en række revisorer og bogholdere – større og mindre virksomheder – der kan hjælpe med at gøre regnskabet færdigt, når man benytter Adminds bogføringssystem.

Hvornår træder loven i kraft?

Ifølge Beierholms hjemmeside træder bogføringsloven i kraft som følger:

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et digitalt standardbogføringssystem, vil kravet om digital bogføring være gældende for regnskabsår, der begynder 1. juli 2024 eller senere.

Eksempel:

Regnskabsperiode 01.01 – 31.12
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. januar 2025.

Regnskabsperiode 01.07 – 30.06
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. juli 2024.

Specialudviklet bogføringssystem

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et specialudviklet bogføringssystem, vil kravet om digital bogføring være gældende for regnskabsår, der begynder 1. januar 2025 eller senere.

Eksempel:

Regnskabsperiode 01.01 – 31.12
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. januar 2025.

Regnskabsperiode 01.07 – 30.06
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. juli 2025.

Øvrige virksomheder

For virksomheder, som ikke har pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven (f.eks. personligt ejede virksomheder), men hvor omsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger DKK 300.000, forventes kravet om digital bogføring tidligst at gælde for regnskabsår, der begynder 1. januar 2026 eller senere.

Bemærk, at ikrafttrædelsestidspunktet for disse ”øvrige virksomheder” er foreløbigt.
 

Få styr på udeblivelserne

Frisørerne har altid mistet penge på, at kunder udebliver fra aftaler, og alt andet lige er det rigtig ærgerligt. For de 2500-3000 kr., man ville have fået i kassen for f.eks. en farve og klip, er tabt, og ikke nok med det; tiden er også tabt, for sandsynligheden for at der kommer en kunde ind fra gaden og overtager tiden, er minimal. Men i dag er langt de fleste kunder faktisk vant til, at der skal betales et depositum, når man booker bord på en restaurant, og at pengene trækkes fra kontoen, hvis man ikke dukker op til aftalen. Og det kan overføres til frisørbranchen.

”Vi ved, at frisørerne er nervøse for, om kunderne bliver irriterede over, at de skal angive deres kort-oplysninger, når de booker en aftale hos frisøren, og måske af den grund vælger en anden frisør. Men i dag er det helt almindelig procedure, som kunderne bliver mere og mere vant til”, fastslår Martin Brandt fra Admind, der faktisk kan lægge depositum-betalingen ind i bookingsystemet.

”Frisøren kan selv sætte grænserne. Det kan være ved behandlinger over et vist beløb eller visse behandlinger. Og så kan frisørerne i øvrigt også selv tage stilling til, om de vil opkræve udeblivelsesgebyret eller ej”, forklarer Martin, der ser depositumbetalingen som en del af en udvikling, der kan være med til at sikre frisørernes forretningen i fremtiden.

Relateret indhold

19.04.2024hair.dk

Virksomheder står alene med udfordrede lærlinge

18.04.2024hair.dk

Ny ungdomsuddannelse kan skaffe flere unge til erhvervsuddannelserne

17.04.2024hair.dk

Digital bogføring: det skal du vide

17.04.2024hair.dk

Engros- og detailhandlen lægger an til blød landing

16.04.2024hair.dk

Dansk Erhverv kalder på regulering for Temu

15.04.2024hair.dk

Nye værktøjer gør ESG-rapportering til en vækstmotor

12.04.2024hair.dk

Undgå cyberangreb med ny varslingstjeneste

11.04.2024hair.dk

Tag Ansvarlighedstjekket

Jobmarked

Se alle

Events

Se alle
Hair Couture Nordics
Kursus
MENS joi

Weekend kursus | Herreklip med kemi | Look and Learn & Hands-on

Dato

20.04.2024

Tid

17:00

Sted

MipeCph. Lavendelstræde 14, 1462 København

FRISØRLAND.DK
Kursus
Let There Be Light // Frisørland kursus

Et kursus, hvor vi skal have blondinerne frem i bussen. Der bliver fokuseret på teknikker, fra store til små blonderinger, som kan mixes og matches med evo's produkter. Du kommer til at mestre lysningsprocesser, beizestyrker, glossinger og nye evo teknikker, som du kan tage med tilbage, og anvende i salonen allerede i morgen. Vi byder velkommen til Simone Høj, som har arbejdet på højt internationalt niveau og Peter Holt, Frisørlands dygtige tekniker. Pris er inkl. frokost.

Dato

22.04.2024

Tid

09:00

Sted

Viborg

ZENZ
Kursus
KLIPPEKURSUS

Kurset starter med en demo, hvor du får inspiration og lærer nye teknikker.

Dato

22.04.2024

Tid

09:00

Sted

Thoravej 7, st. 2400 København NV

FRISØRLAND.DK
Kursus
Let There Be Light // Frisørland kursus

Et kursus, hvor vi skal have blondinerne frem i bussen. Der bliver fokuseret på teknikker, fra store til små blonderinger, som kan mixes og matches med evo's produkter. Du kommer til at mestre lysningsprocesser, beizestyrker, glossinger og nye evo teknikker, som du kan tage med tilbage, og anvende i salonen allerede i morgen. Vi byder velkommen til Simone Høj, som har arbejdet på højt internationalt niveau og Peter Holt, Frisørlands dygtige tekniker. Pris er inkl. frokost.

Dato

23.04.2024

Tid

09:00

Sted

Vejle

FRISØRLAND.DK
Kursus
Let There Be Light // Frisørland kursus

Et kursus, hvor vi skal have blondinerne frem i bussen. Der bliver fokuseret på teknikker, fra store til små blonderinger, som kan mixes og matches med evo's produkter. Du kommer til at mestre lysningsprocesser, beizestyrker, glossinger og nye evo teknikker, som du kan tage med tilbage, og anvende i salonen allerede i morgen. Vi byder velkommen til Simone Høj, som har arbejdet på højt internationalt niveau og Peter Holt, Frisørlands dygtige tekniker. Pris er inkl. frokost.

Dato

24.04.2024

Tid

09:00

Sted

København

ZENZ
Kursus
FARVEKURSUS ELUMEN BEGINNER

OPLEV FREMTIDENS HÅRFARVE

Dato

29.04.2024

Tid

09:00

Sted

Thoravej 7, st. 2400 København NV

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023