Bøde for skjult reklame i Facebook-opslag

Indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed skal betale 30.000 kroner for at have overtrådt forbuddet mod skjult reklame ved at have markedsført virksomheder på Facebook.

Facebook-opslag fra salonen skal tydeligt markeres med reklame, eller kan man få en bøde.. Foto: www.123RF.com

Retten i Roskilde har idømt indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed en bøde på 30.000 kroner for ikke at have markeret 16 opslag på Facebook tydeligt som reklame. Indehaveren blev politianmeldt af Forbrugerombudsmanden i marts 2021.

Indehaveren er dømt for at have markedsført flere virksomheder i perioden november 2018 til maj 2020 i en række opslag på en Facebook-side og i en Facebook-gruppe, som indehaveren selv administrerede, uden at oplyse tydeligt om, at det var reklame. Retten udtalte, at opslagene havde til formål at påvirke læserne af opslagene til at foretage investeringsmæssige dispositioner.

Retten fastslog, at både opslag, en kommentar til et opslag og en meningsmåling udgjorde reklame for at investere i virksomhederne, og at der også var en kommerciel hensigt med opslag, som efter indehaverens opfattelse ikke var omfattet af indehaverens aftaler med virksomhederne.

Retten fastslog også, at oplysningen om, at et opslag er reklame, skal placeres indledningsvist, således at forbrugeren er klar over dette, når forbrugeren vælger at læse det enkelte opslags indhold. Ord som ”i samarbejde med” eller ”sponseret af” udgjorde ikke en klar oplysning om, at opslagene var reklame.  

Retten udtalte, at en bøde på 60.000 kroner var passende, men nedsatte bøden til 30.000 kroner på grund af straffesagens sagsbehandlingstid.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

"Det skal fremgå meget klart, når der reklameres for at investere i en eller flere virksomheder på de sociale medier. Man må ikke være i tvivl, når man ser opslaget. Retten har fastslået, at det ikke er nok at skrive "i samarbejde med" eller ”sponseret af"."

Lovgrundlag: Sociale medier

Forbrugerne skal kunne have tillid til, at reklamer fremstår som reklamer. Derfor er skjult reklame forbudt. Forbuddet gælder i alle medier og på alle platforme.

De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. Sociale medier anvendes også af virksomheder til at reklamere for virksomheden eller virksomhedens produkter gennem kendte og ukendte personer. Personlige holdninger og kommercielle budskaber kan på sociale medier flyde sammen, og det kan være svært for forbrugerne at gennemskue, hvornår der er tale om personlige holdninger, og hvornår der er tale om kommercielle hensigter.

Bestemmelsen om skjult reklame står i markedsføringslovens § 6, stk. 4, hvorefter den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame, klart skal oplyses. Det betyder, at man skal oplyse det klart, hvis der er kommercielle interesser bag en omtale, så det er tydeligt for modtagerne. Det gælder, uanset om budskabet kommer direkte fra virksomheden selv eller bliver formidlet gennem for eksempel en influent.

Overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame kan straffes med bøde. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at influenter, der reklamerer for virksomheder/produkter, som udgangspunkt er erhvervsdrivende i markedsføringslovens forstand og derfor er selvstændigt ansvarlige for at overholde markedsføringslovens forbud mod skjult reklame.

Hvis en influent reklamerer for en virksomhed, fx ved at vise et af virksomhedens produkter frem på Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, et andet socialt medie eller på sin blog, skal det derfor være tydeligt for den, der ser omtalen, at det er reklame.

Hvis man som influent er i tvivl, om man skal markere en omtale, anbefaler Forbrugerombudsmanden, at man tydeligt oplyser, hvad der er baggrunden for omtalen.

Det skal også være tydeligt, hvem man reklamerer for. Det står i e-handelslovens § 9, stk. 1, som gælder ved markedsføring på internettet. Det er tilstrækkeligt, at dette er forklaret i omtalen eller fremgår tydeligt af konteksten, fx hvis det er tydeligt i omtalen, hvem der bliver reklameret for. Hvis man er i tvivl, om det fremgår tydeligt, hvem man reklamerer for, anbefaler Forbrugerombudsmanden, at det bliver oplyst i direkte forlængelse af reklamemarkeringen, fx ”Reklame for [virksomhedens navn]” eller ”Annonce for [virksomhedens navn]”.

 -PF

Relateret indhold

23.05.2024hair.dk

CSRD træder i kraft: Her er hvad du skal vide

22.05.2024hair.dk

Nye værktøjer gør ESG-rapportering til en vækstmotor

22.05.2024hair.dk

Nye værktøjer gør ESG-rapportering til en vækstmotor

16.05.2024hair.dk

Et skridt på vejen mod fair konkurrence: Temu anklages for at manipulere kunderne

13.05.2024hair.dk

Søg kapital til din virksomhed

10.05.2024hair.dk

Butikstyverier i stigning

09.05.2024hair.dk

Mere lovgivning for nethandel unødvendig

08.05.2024hair.dk

Affaldssortering: Hvem har ansvaret i butikken

Jobmarked

Se alle

Events

Se alle

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023