regulering af onlineplatforme

09.05.2024hair.dk

Mere lovgivning for nethandel unødvendig

Dansk Industri har fået foretaget en juridisk ekspertvurdering som viser, at den eksisterende lovgivning på området er tilstrækkelig.

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023