Forbrug

16.06.2023hair.dk

Detailomsætning stiger i april

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at detailomsætningen steg med 1,6 pct. fra marts til april, når der korrigeres for prisudviklingen, almindelige sæsonudsving og antallet af handelsdage.

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023