Affaldssortering: Hvem har ansvaret i butikken

Hvem har ansvaret, når affaldet ikke bliver sorteret korrekt? Her er reglerne, du skal kende! De nye regler for affaldssortering giver anledning til en del tvivl og spørgsmål hos mange virksomheder.

Foto: 123RF.com

Hvem har ansvaret, når kunden smider bonnen i affaldsspanden til madvarer? Og hvad gør man, når en kundes plasticemballage ryger i papirspanden? De spørgsmål giver anledning til en del undren hos mange danske virksomheder. Marianne Ladekarl Thygesen, der er chefkonsulent og affaldssorteringsekspert i Dansk Erhverv, kommer med svarene, der skal klæde virksomheden bedst muligt på til de nye krav.

Desværre er reglerne ikke til virksomhedernes fordel.

Er det virksomheden eller kunden, der har ansvaret for, at affaldet bliver sorteret korrekt?
Det har du som virksomhed, fordi det affald, kunderne smider ud, betragtes som erhvervsaffald, og som virksomhed er du ansvarlig for, at alt jeres erhvervsaffald er sorteret i henhold til reglerne.

Det gælder både det affald, som medarbejderne smider ud, men også det affald, som kunder eller gæster smider ud eksempelvis i storcentre, på hoteller, konferencecentre, butikker eller hvor du ellers driver virksomhed.

Er der undtagelser?
Der er som udgangspunkt ingen undtagelse fra reglerne. Og så alligevel…

Reglerne om sortering gælder ved afhentning af affaldet. Derfor kan virksomheden vælge, at kunderne ikke selv skal sortere, men at virksomheden i stedet for sorterer for kunderne inden afhentning af affaldet.

Hvad kan jeg gøre for at undgå problemer?
Der er flere ting, du kan overveje, inden du opsætter skraldespande i kundeområder:

 1. Er en skraldespand nødvendig:
  Der er ingen krav om, at kunderne skal have mulighed for at smide affald ud. Overvej derfor om en skraldespand er nødvendig.
 2. Kortlæg hvilket affald der bliver smidt ud i kundeområderne:
  Plast, pap, madaffald osv. Der skal kun opsættes spande for de affaldstyper, der bliver smidt ud.
 3. Overvej om nogle affaldstyper skal indsamles i samme spand:
  Reglerne tillader, at nogle affaldstyper kan indsamles sammen, det gælder for eksempel metal- og glasaffald. Snak dog altid med jeres affaldsindsamler for at finde de bedste løsninger for jer.
 4. God brugervenlighed sikrer bedre sortering
  Sørg for at det er klart og tydeligt, hvilket affald der skal smides i de forskellige affaldsspande, på den måde reduceres fejlsorteringer.  

   
Disse kombinerede indsamlinger er tilladt:
 • Papiraffald og papaffald.
 • Metalaffald og glasaffald.
 • Metalaffald og plastaffald.
 • Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.
 • Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

Hvad er konsekvenserne for manglende sortering?
Det er politisk besluttet, at tilsyn med virksomhedernes affaldssortering skal øges. Det betyder, at det fra 2025 er hver 15. virksomhed, der skal udtrækkes til et administrativt tilsyn.

Hvis reglerne ikke overholdes, vil det i første omgang medføre dialog med myndighederne for at få rettet op på affaldssorteringen. Lykkes det ikke, kan det i sidste ende medføre bøde.

Relateret indhold

24.05.2024hair.dk

Udfasning af 1.000-kronesedlen: Byttepengegrænsen er nu 750 kroner

23.05.2024hair.dk

CSRD træder i kraft: Her er hvad du skal vide

22.05.2024PARK Styling

Sponseret

Specialiseret frisørsalon runder 10 år

22.05.2024hair.dk

Nye værktøjer gør ESG-rapportering til en vækstmotor

16.05.2024hair.dk

Et skridt på vejen mod fair konkurrence: Temu anklages for at manipulere kunderne

13.05.2024hair.dk

Søg kapital til din virksomhed

10.05.2024hair.dk

Butikstyverier i stigning

09.05.2024hair.dk

Mere lovgivning for nethandel unødvendig

Jobmarked

Se alle

Events

Se alle

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023