upcyclet tang til håret

22.03.2024hair.dk

Upcyclet tang til håret

I samarbejde med Carbonwave, der indsamler opskyllet tang på strande over hele verden, har KMS skabt et nyt produkt

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023