Folkepension

09.06.2023hair.dk

Slut med modregning i folkepension

Folketinget har netop vedtaget at ændre modregningsreglerne for folkepensionister. Det betyder, at folkepensionister vil modtage hele deres grundbeløb og pensionstillæg, uanset om de har en arbejdsindtægt ved siden af og uafhængigt af, hvor stor indtægten er. Dermed bliver det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde.

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023